"Dobrze zrobione jest lepsze niż dobrze
powiedziane."
Benjamin Franklin

Study Tour

Study Tour

STUDY TOUR w 2018 r. 

 

.

17-19. maja  Pojezierze Pomorskie 3 dni

2-8. lipca Słowacja i Austria 6 dni (pilot pilegrzymek)

 

Zgłoś się i skorzystaj! Jako uczestnik lub co-pilot czy praktykant.

Szczegóły i wolne miejsca na zapytanie:  atut@atut.edu.pl

TYLKO KILKA WOLNYCH MIEJSC!