"Dobrze zrobione jest lepsze niż dobrze
powiedziane."
Benjamin Franklin

Study Tour

Study Tour

STUDY TOUR dla pilotów wycieczek w 2018 r. 

 

.

28. marca  Słowacja 1 dzień.

 

Zgłoś się i skorzystaj! Jako uczestnik lub co-pilot czy praktykant.

Szczegóły i wolne miejsca na zapytanie:  atut@atut.edu.pl

TYLKO KILKA WOLNYCH MIEJSC!